page_banner

Sorag-jogap

faqs
PMDT haýsy önümleri öndürýär?

PMDT esasan POCT, palta we molekulýar diagnoz platformalary bilen baglanyşykly enjamlary we reagentleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.POCT önüm setirinde esasan saglyk elementleriniň 60-dan gowrak kesgitleýji reagenti, çaga infeksiýasy, ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleri, aşgazan saglygy we aýallaryň saglygy bar.

PMDT haýsy COVID-19 synaglaryny hödürleýär?

PMDT COVID-19 pandemiýasyna çalt jogap berdi, wirusy barlamak, anyklamak we gözegçilik etmek üçin täze synag çözgütlerini taýýarlady.Synagymyzda Antigen synagy we Neýtrallaşdyrma antikor synagy bar.

PMDT önümleriniň haýsy şahadatnamalary bar?

PMDT synag çözgütleri NMPA & CE üçin kepillendirilýär.

Nädip sargyt edip bilerin?

To place an order with PMDT, you can directly contact us via sales@pro-med.com.cn and specify your demands. Our sales representatives will reply to your inquiry within 24 hours. We welcome the opportunity to corporate with you.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy 70% balans.

PMDT önümlerini nirä iberýär?

Önümlerimizi dünýäniň çar künjegine iberýäris.Eltip beriş wagty, ýerleşişine baglylykda üýtgäp biler.

PMDT önümleriniň haýsy kepilligi bar?

Önüme baglylykda kepilligimiz 2 ýyl, önüm paketindäki kepillik möhletine serediň.

PMDT ştab-kwartirasy nirede?

PMDT ştab-kwartirasy Hytaýyň Pekinde ýerleşýär.Bütin dünýäde müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin PMDT Hytaýyň Suzhou şäherinde ikinji gözleg we barlag merkezini döretmek arkaly daşary ýurt bazaryna giňeldilýär.