3.1
3
1

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Has giňişleýin maglumatGO

Pro-med (Pekin) Tehnologiýa Ş. golçur kärhanalary.Pro-med hemişe “ylym we tehnologiýa diagnozy has gowulaşdyrýar” düşünjesine eýerer, hünärli, dogruçyl, täsirli we innowasiýa gymmatlyklaryna eýerer, halkara derejesinde ilkinji mikro-suwuk tromboelastogrammany we ene we çaganyň ýürek-damar damarlaryny anyk kesgitlär. özenidir we in vitro diagnoz (IVD) ulgamynda birinji derejeli halkara öňdebaryjy marka bolmaga çalyşyň.

ad_about

gözläňesasy hyzmatlar

tehnologiýa ýasaýar
disgnostic has gowy

 • Immunofloresensiýa platformasy
 • Kolloid altyn platforma
 • Trombelastgraf

Immunofloresensiýa platformasy ýürek-damar kesellerini, çişmegi, böwregiň şikeslenmesini, jyns gormonlaryny, tiroid funksiýasyny, süýji keselini, çiş we başgalary anyklamaga gönükdirilen 50+ reagent we üç sany ýokary öndürijilikli enjamy öz içine alýar.

Kolloid altyn platformasy kliniki umumy çişme we ýokançlyk, aşgazanyň saglygy, ýürek-damar we serebrowaskulýar, süňk saglygy, demir ýetmezçiligi ganazlygy, göwreliligi ýüze çykarmak, böwrek funksiýasyny kesgitlemek we ş.m. ýaly 20-den gowrak markeriň tapylmagyny öz içine alyp biler.

service_img

PROMED FOKUS ON

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • ad_news

  Täze CDC okuwy: Waksinasiýa öňki COVID-19 ýokançlygyndan has ýokary gorag hödürleýär

  Täze CDC okuwy: Sanjym öňki COVID-19 ýokaşmasyndan has ýokary gorag hödürleýär Häzirki wagtda CDC sanjymyň COVID-19-dan iň gowy goragdygyny tassyklaýan täze ylym neşir etdi.Täze MMWR-de 7-den gowrak synagy ...
  Koprak oka
 • ad_news (1)

  CMEF sergisine syn - indiki gezek görüşeris !!

  CMEF sergisine syn --- indiki gezek görüşeris !!2021-nji ýylda Şençzhenen CMEF lukmançylyk sergisinde üstünlikli bellendi, Pro-med IVD we POCT öndürijisi hökmünde ençeme ýyllap çagalaryň saglygyna ünsi jemledi.Bu gezek Pro-med birnäçe c getirýär ...
  Koprak oka
 • news

  Fransuz hünär şahadatnamalary

  Fransuz hünär şahadatnamalary “Pro-med Antigen Test” toplumy, guralsyz 15 minutda netijeleri alyp bilýän “covid-19” -yň gapdal akym analizidir.Synag diňe bir ýokary duýgurlygy we aýratynlyk netijelerini üpjün etmän, eýsem ...
  Koprak oka

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • ad_icon
  90+

  Haryt şahadatnamalary

  Pro-med ISO, CE şahadatnamalaryny we Hytaýyň ak sanawlaryny aldy
 • ad_icon
  700+

  Işgärler

  Biz henizem kompaniýanyň gerimini giňeldýäris we kompaniýanyň güýjüni ýokarlandyrýarys.
 • ad_icon
  18000m²

  Önümçilik meýdany

  Önümçilik we gözleg merkezi Pekinde ýerleşýär;Tehnologiýa we satuw merkezi Suzhou şäherinde ýerleşýär
 • ad_icon
  3000000+

  Gündelik önümçilik

  Pro-med önümleri abraýly we bütin dünýäde 10,000-den gowrak lukmançylyk hyzmatlarynda ulanyldy we synagdan geçirildi.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň