page_banner

Pro-med nemes Paul-Erliç-Institut laboratoriýasy we BfArm tarapyndan tassyklandy

Pro-med nemes Paul-Erliç-Institut laboratoriýasy we BfArm tarapyndan tassyklandy

news
news
news

Hormatly hanym we jenap
“Covid-19 Antigen Rapid Detection Kit” -iň BfArm we Germaniýada ykrar edilen PEI tarapyndan tassyklanandygy baradaky habary siz bilen paýlaşýarys.
Bazardan soňky öndürijilik yzarlamalary, degişlilikde öndürijilik hünärmenlerini öz içine alýar.Kesel anyklaýyş duýgurlygy 93,98%, aýratynlygy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda geçirilen barlagda 99,44% boldy.

Pro-med global lukmançylyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we ygtybarly önümleri elmydama eltip berer.Soraglaryňyz bar bolsa maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin.Sag boluň!

Pro-med (Pekin) Tehnologiýa Co., Ltd.
C meýdany, 3-nji gat, 8 #, 738 Çangliu şaýoly, Çaňing, 102202, Hytaý

news

Iş wagty: 21-2022-nji ýanwar